Integritetspolicy – webbplats 

Dataskydd och sekretess är högt prioriterade i Orifarm-koncernen (”Orifarm” eller ”vi”). Denna integritetspolicy ger tydliga riktlinjer för hur Orifarm behandlar dina personuppgifter. Vidare förklarar vi hur vi använder de personuppgifter som du lämnar oss och/eller som vi får när du besöker vår webbplats och använder olika tjänster på webbplatsen.  

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

Orifarm Group A/S
Energivej 15
CVR: 27347282
Telefonnr: +45 63952700
info@orifarm.com 

Insamling av personuppgifter 

Du blir alltid informerad i samband med insamling av personuppgifter om dig. Personuppgifter som samlas in av oss kan innefatta exempelvis ditt namn, din e-postadress och liknande identifieringsdata, inklusive information om din navigering på webbplatsen. 

I samband med att du lämnar dina personuppgifter anger vi alltid om det är frivilligt eller om det är nödvändigt för att slutföra den önskade åtgärden.

Dina personuppgifter samlas in under en eller flera av följande omständigheter:

Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och används i samband med:

Observera att vi använder dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial bara om du tidigare har gett oss ditt uttryckliga samtycke, om inte lagstiftningen gör det möjligt för oss att kontakta dig, utan ditt samtycke.  

Orifarm för statistik över vilka områden av webbplatsen våra användare besöker och vilka produkter användarna föredrar. Dessa data innehåller inga personuppgifter… Vidare samlar vi in information om vilka produkter våra användare som helhet föredrar. Dessa uppgifter används även för att förbättra webbplatsen. Vi säljer inte och vi lämnar heller inte ut information på annat sätt om hur våra användare navigerar och använder vår webbplats. Vi kan inte se var du kommer ifrån eller vart du tar vägen på internet när du lämnar vår webbplats

Överföring till andra personuppgiftsansvariga

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande. Under särskilda omständigheter och enligt lag kan det vara nödvändigt att överföra uppgifter till offentliga myndigheter eller polis.  Till exempelvis kan anonyma uppgifter lämnas till läkemedelsmyndigheterna vid rapportering om biverkningar.  

Vid omstrukturering eller fullständig eller partiell försäljning av bolaget lämnas uppgifter ut enligt gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter. 

Radering av personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem enligt ett eller flera av de ändamål som anges ovan i avsnitt 3. Uppgifterna kan dock bearbetas och lagras under längre tid i anonymiserad form.

Cookies 

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy, som du hittar på följande länk: [Infoga länk till cookiepolicy]

Säkerhet

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller våra höga säkerhetsstandarder.  I enlighet med detta strävar vi efter att skydda kvaliteten och integriteten i dina personuppgifter. I rapporter om biverkningar anonymiserar vi alla personuppgifter så långt det är möjligt med hänsyn till rättsliga krav.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få information om de personuppgifter om dig som vi behandlar, men med vissa undantag enligt lag. För vissa personuppgifter har du enligt reglerna rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade. Dessutom har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss och rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har gett, och vi tar bort dina personuppgifter om vi inte kan fortsätta behandlingen baserat på ett annat ändamål. Om du vill återkalla ditt samtycke, ta kontakt med oss på dataprotection@orifarm.com. 

Länkar till andra webbplatser m.m.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra företags webbplatser eller för dessa företags praxis vad gäller insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser bör du läsa igenom webbplatsens policy om skydd av personuppgifter och andra relevanta policyer.

Ändring av uppgifter m.m. 

Om du vill uppdatera, ändra eller radera de personuppgifter vi har om dig, om du vill få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig eller om du har frågor angående ovanstående riktlinjer, kan du kontakta oss på dataprotection@orifarm.com. För att begära tillgång till uppgifter som behandlas om dig, fyll i begäran här.

Klagomål

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss via e-post, telefon eller brev enligt kontaktuppgifterna i detta avsnitt 12. Du kan också kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.