Vid tillfälliga allergiska besvär

Kestine®

Kestine® är ett receptfritt läkemedel som används vid tillfälliga allergiska besvär såsom röda, rinnande och kliande ögon samt allergisk rinnsnuva, nästäppa och nysningar.

Läs bipacksedeln noga före användning

Varför Kestine?

Effekt inom 1 timme

Vid svårare allergisymtom kan du dubbla dosen till 2 tabletter dagligen

Effekten varar i 24 timmar

Några av våra återförsäljare

Här får du svar på vanliga frågor om Kestine

Mer information om hur du använder Kestine hittar du på fass.se

Hur doserar jag Kestine®?

Vuxna och barn över tolv år: 1 tablett (10 mg) dagligen på morgonen i samband med frukost. Vid svårare symtom kan dosen ökas till 2 tabletter dagligen. Behandlingstiden bör inte överskrida 14 dagar om inte läkare ordinerat annat.

Kan jag öka dosen vid behov?

Det kan finnas tillfällen då man är mer exponerad för pollen än normalt. Vid kraftiga allergisymtom kan man dubbla dosen av Kestine®, vilket ger en ökad effekt.

Hur snabbt verkar Kestine®?

Effekten kommer inom 1 timme och varar i 24 timmar efter intagen dos.

Kan jag ge Kestine® till mitt barn?

Kestine 10 mg kan ges till barn från 12 år.

Kan jag ta Kestine® om jag planerar att bli gravid eller är gravid?

Det finns begränsad erfarenhet av användning av Kestine® under graviditet. Rådgör därför med läkare innan du tar Kestine® under graviditet.

Kan jag ta Kestine® om jag ammar?

Det är okänt om Kestine® går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare innan du tar Kestine® under amning.

Kan Kestine® hjälpa vid myggbett?

Kestine® kan hjälpa även vid klåda orsakad av myggbett. Bäst effekt fås om Kestine® tas innan man blivit myggbiten. Störst effekt får personer som är extra känsliga för myggbett.

Hur fungerar Kestine®?

Kestine® är ett antihistamin som motverkar effekten av histamin. Histamin är ett ämne i kroppens vävnader som utlöses när man utsätts för allergiframkallande ämnen och som bland annat kan ge rinnsnuva, nästäppa och nysningar samt ögonbesvär såsom röda, rinnande och kliande ögon. De allergiska besvären kan orsakas av bland annat pollen, pälsdjur, kvalster eller damm. Hos känsliga personer kan histamin även orsaka besvärande klåda och hudutslag efter myggbett.

Vad är pollenallergi?

Allergi innebär att du är överkänslig mot något ämne, ett så kallat allergen. Det är ett ämne som är helt ofarligt för de flesta, men som gör att en del får allergiska besvär. Hos den som har benägenhet för allergi kan kroppen börja producera allergiantikroppar, så kallat IgE. IgE-antikroppar kan bildas mot många olika ämnen, till exempel kattallergen och pollen. Kattallergen och pollen finns överallt i vår miljö, både i hem och skolor. Antikropparna sätter sig fast på ytan av en del celler i kroppen som innehåller histamin och andra retande ämnen. Nästa gång det allergiframkallande ämnet kommer in i kroppen fastnar det på antikropparna och får cellerna att släppa ut de retande ämnena. Dessa ämnen leder till den allergiska reaktionen: rinnsnuva, nysningar, klåda i näsa och ögon, astma.